Akademia Dogoland

Dogoterapia

Kurs podstawowy dogoterapii

Kurs podstawowy dogoterapii z dr hab. inż. Angeliką Cieśla

Kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wg. wzoru MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012
Dodatkowo certyfikat dwujęzyczny (polsko-niemieckiej ) potwierdzający uczestnictwo w kursie, jego zakres.

Na kurs zapraszamy wszystkie chętne osoby.
Przyjmujemy osoby, które mają psa oraz osoby bez psów.
Minimalny wiek psa – 6 miesięcy. Pies musi mieszkać z osobą, z którą jest na kursie. Psy, które wykazuja zachowania agresywne lub zachowania niepożądane jak lekliwość czy zaburzenia behawioralne nie będą mogły uczestniczyć w kursie.

Ilość miejsc z psami jest ograniczona.
Program obejmuje następujący zakres tematyczny :

• Czym jest dogoterapia
• możliwości i cele w dogoterapii
• Relacja człowiek–pies i mechanizmy leżące u ich podstaw
• dogoterapia jako metoda aktywizująca i edukacyjna
• dogoterapia jako proces zmian rozwojowych i emocjonalnych
• polskie i międzynarodowe standardy dogoterapi/AAI
• bezpieczny kontakt dzieci z psami
• zastosowanie dogoterapii w pracy z dzieckiem
• rozwój psychomotoryczny małego dziecka
• wybór psa do dogoterapii
• behawior psa
• metodyka szkolenia psów
• cechy dyskwalifikujące psa do pracy terapeutycznej
• pedagogika osób niepełnosprawnych z elementami psychologii
• psychologia rozwoju człowieka, teorie uczenia się
• rodzaje działań dogoterapeutycznych
• standardy pracy dogoterapeutycznej, organizacja zajęć dogoterapii, przykłady zajęć dogoterapeutycznych dla dzieci , dokumentacja zajęć dogoterapeutycznych, tworzenie materiałów na zajęcia
• Odpowiedzialność prawna i etyczna dogoterapeuty
• Budowanie zaufania w relacji z klientem
• Błędy popełniane w pracy dogoterapeutycznej

Zajęcia prowadzić będą :

Dr hab. inż. Angelika Cieśla, nauczyciel akademicki ZUT w Szczecinie,
zootechnik, technik weterynarii, zoopsycholog, kynoterapeuta,
hipoterapeuta, członek Polskiego Tow. Hipoterapeutycznego, wykładowca
kursów PTHip oraz TKKF, ukończyła liczne kursy z zakresu terapii z
udziałem zwierząt (w tym felinoterapii) oraz metodyki pracy z dziećmi z
różnymi dysfunkcjami. Prywatnie właścicielka 6-letniej bernenki oraz
dwóch puchatych kocic.
2. Dr inż. Joanna Ignor, zootechnik, technik weterynarii, członek
Związku Kynologicznego w Polsce oraz członek Klubu Belga w Polsce, były
wykładowca ZUT w Szczecinie, wykładowca kursów TKKF, nauczyciel
przedmiotów zawodowych w technikum weterynaryjnym. Prywatnie
właścicielka dwóch owczarków belgijskich.

Organizacja Kursu

Kurs realizowany jest w formie zaocznej,weekendy (sobota-niedziela):

• I zjazd – 8-9 wrzesień 2018- 16 godzin lekcyjnych
• II zjazd – 13-14 październik 2018 – 16 godzin lekcyjnych
• III zjazd – 17-18 listopad – 18 godzin lekcyjnych
————————–————————–——-
Łącznie : 50 h

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mejlowy :
info@dogoland.pl z dopiskiem : Kurs podstawowy Dogoterapii / imię nazwisko/ imię , wiek i rasę psa

Miejsce kursu :
Sala wykładowa
ul.Traugutta 68a
71-300 Szczecin

Regulamin kursu:
https://web.facebook.com/notes/akademia-dogoland/regulamin-kursu-organizowanego-przez-akademię-dogoland/1461578203868192

Forma zajęć:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń praktycznych i rozwiązywania konkretnych problemów w formie zadań sytuacyjnych dla uczestników.
Sale będą wyposażone w sprzęt dydaktyczny umożliwiający prowadzenie zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów oraz prezentacji multimedialnych.

Warunkiem ukończenia Kursu jest uczestnictwo we wszystkich zjazdach.

Po skończeniu kursu uczestnicy otrzymają Certyfikat Akademii Dogoland – Podstawowy kurs Dogoterapii, z wyszczególnionym zakresem uzyskanej wiedzy, który może stanowić dobrą rekomendację dla osób zatrudniających dogoterapeutów, oraz zaświadczenia wg. wzoru MEN zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012
o ukończeniu kursu. Dodatkowo , każdy uczestnik kursu dostanie materiały szkoleniowe i certyfikat w języku niemieckim.

Uczestnicy:

Warunkiem zakwalifikowania na Kurs jest:
• ukończenie 16 roku życia*.
• złożenie/przesłanie wypełnionego zgłoszenia.

* Kandydacie w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych

Liczba uczestników:

Minimum 5 osób.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub przesunięcia jego terminu w przypadku, gdy liczba uczestników będzie niższa niż wymagana.

Opłaty:

Koszt Kursu Podstawowego Dogoterapii
* 350 PLN/zjazd ( płatne do dwóch tygodni przed każdym zjazdem)

Opłate za I zjazd nalezy wnieść na na konto bankowe podane w mejlu zwrotnym, najpóźniej do 30 stycznia 2018 r. Opłaty za kolejne zjazdy muszą zostać wniesione najpóźniej dwa tygodnie przed kolejnym zjazdem.

Informacje dotyczące spraw organizacyjnych i nr konta, na które należy dokonać wpłaty, zostaną przesłane na adres kandydata po zakwalifikowaniu się jego na Kurs.
Możliwość rozłożenia na raty kursu.

Cena kursu zawiera:
• materiały szkoleniowe;
• bufet kawowy;
• certyfikat ukończenia kursu w wersji polskiej
Certyfikat ukończenia kursu w wersji polsko – niemieckiej
• zaświadczenie o odbytej pierwszej pomocy, pod okiem lekarza weterynarii;
• zaświadczenia według wzoru MEN o ukończeniu kursu.

Cena nie zawiera zakwaterowania .
(Organizator pomoże kursantom w uzyskaniu zakwaterowania).

Noclegi:

Dla osób przyjezdnych podajemy adresy pobliskich hoteli, w których można zarezerwować Miejsca noclegowe:
www.novotel.com
www.campanile.com
www.cityhostel.com.pl

Kontakt:

Koordynator kursu:
Marita Płoszaj-Pietrzak
kom. 690 323 719,

e-mail: info@dogoland.pl