Akademia Dogoland

Speed

Pies, 5 lat. Ukończył szkolenie z tropienia użytkowego, aktualnie w trakcie kursu podstawowego nose worka.